Có 1 kết quả:

Wú shì chuī xiāo ㄨˊ ㄕˋ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to beg while playing the xiao 箫 (mouth organ)
(2) cf Wu Zixu 伍子胥, destitute refugee from Chu 楚, busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician

Một số bài thơ có sử dụng