Có 1 kết quả:

Wú qí xiàn

1/1

Wú qí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Wuqi county, Shaanxi
(2) old spelling of 吳起縣|吴起县[Wu2 qi3 xian4]