Có 1 kết quả:

Wú qiáo xiàn

1/1

Wú qiáo xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuqiao county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei