Có 1 kết quả:

Wú qǐ xiàn

1/1

Wú qǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuqi county in Yan'an 延安[Yan2 an1], Shaanxi