Có 1 kết quả:

Wú qǐ xiàn ㄨˊ ㄑㄧˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wuqi county in Yan'an 延安[Yan2 an1], Shaanxi