Có 1 kết quả:

chǎo zuǐ

1/1

chǎo zuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to quarrel