Có 1 kết quả:

chǎo xǐng

1/1

chǎo xǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wake sb up with a noise