Có 1 kết quả:

chǎo nào shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

noise