Có 1 kết quả:

chǎo zá

1/1

chǎo zá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

noisy