Có 1 kết quả:

chǎo nào

1/1

chǎo nào

phồn thể

Từ điển phổ thông

nói ầm ĩ

Từ điển Trung-Anh

(1) noisy
(2) raucous
(3) to shout and scream