Có 1 kết quả:

xī rù fá ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

suction valve