Có 1 kết quả:

xī shōu jì liàng ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

absorbed dose