Có 1 kết quả:

xī dú chéng yǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

drug addiction