Có 1 kết quả:

xī qì

1/1

xī qì

giản thể

Từ điển phổ thông

hít vào, thở vào

Từ điển Trung-Anh

(1) to inhale
(2) to draw in breath