Có 1 kết quả:

xī qì qì

1/1

xī qì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

inhaler