Có 1 kết quả:

xī rè

1/1

xī rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat absorption