Có 1 kết quả:

xī rè ㄒㄧ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat absorption