Có 1 kết quả:

xī yān

1/1

xī yān

phồn thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá

Từ điển Trung-Anh

to smoke

Một số bài thơ có sử dụng