Có 1 kết quả:

xī pán

1/1

xī pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suction pad
(2) sucker