Có 1 kết quả:

xī zhuó ㄒㄧ ㄓㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)