Có 1 kết quả:

xī zhuó

1/1

xī zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)