Có 1 kết quả:

xī chóng

1/1

xī chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trematoda
(2) fluke
(3) trematode worm, approx 6000 species, mostly parasite, incl. on humans