Có 1 kết quả:

xī mén

1/1

xī mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

epiglottis