Có 1 kết quả:

xī dǐng dēng

1/1

xī dǐng dēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flush-mounted ceiling lamp (loanword)