Có 1 kết quả:

chuī kǒu shào

1/1

chuī kǒu shào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to whistle