Có 1 kết quả:

chuī hào

1/1

chuī hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to blow a brass instrument