Có 1 kết quả:

chuī chuī pāi pāi

1/1

chuī chuī pāi pāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to boast and flatter