Có 1 kết quả:

chuī zhěn biān fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sway (sb) through pillow talk