Có 1 kết quả:

chuī qì

1/1

chuī qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to blow air (into)