Có 1 kết quả:

chuī qì ㄔㄨㄟ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to blow air (into)