Có 1 kết quả:

chuī niú pāi mǎ ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to resort to bragging and flattering