Có 1 kết quả:

chuī yú shǒu

1/1

chuī yú shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

player of the yu 竽 (free reed mouth organ)