Có 1 kết quả:

chuī guǎn

1/1

chuī guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

blowpipe

Một số bài thơ có sử dụng