Có 1 kết quả:

chuī yè jī

1/1

chuī yè jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

leaf blower (machine)