Có 1 kết quả:

chuī hào

1/1

chuī hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to blow a brass instrument