Có 1 kết quả:

chuī fēng jī

1/1

chuī fēng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hair dryer