Có 1 kết quả:

wěn bié ㄨㄣˇ ㄅㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to kiss goodbye