Có 1 kết quả:

wěn bù ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ

1/1

wěn bù ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

snout