Có 1 kết quả:

Wú ěr kāi xī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Örkesh Dölet (1968-), one of the main leaders of the Beijing student democracy movement of 1989