Có 1 kết quả:

wú shēng yě yǒu yá , ér zhī yě wú yá ㄨˊ ㄕㄥ ㄜˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ ㄦˊ ㄓ ㄜˇ ㄨˊ ㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Life is short, learning is limitless
(2) Ars longa, vita brevis