Có 1 kết quả:

Lǚ sòng Dǎo

1/1

Lǚ sòng Dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Luzon Island, north Philippines