Có 1 kết quả:

Lǚ Yán

1/1

Lǚ Yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lü Yan (lived c. 874), Tang dynasty poet