Có 1 kết quả:

Lǚ Bù

1/1

Lǚ Bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lü Bu (-198), general and warlord