Có 1 kết quả:

Lǚ liáng

1/1

Lǚ liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lüliang prefecture level city in Shanxi 山西