Có 1 kết quả:

Lǚ lǎn

1/1

Lǚ lǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

"Mr Lü's Annals", same as 呂氏春秋|吕氏春秋[Lu:3 shi4 Chun1 qiu1]