Có 1 kết quả:

chéng xiàn

1/1

chéng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to present respectfully