Có 1 kết quả:

chéng gěi

1/1

chéng gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give
(2) to hand