Có 1 kết quả:

Chéng gòng ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chenggong county in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan