Có 1 kết quả:

gào bié shì

1/1

gào bié shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parting ceremony
(2) funeral