Có 1 kết quả:

gào chuī

1/1

gào chuī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fizzle out
(2) to come to nothing