Có 1 kết quả:

gào jiè

1/1

gào jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 告誡|告诫[gao4 jie4]