Có 1 kết quả:

gào zhī

1/1

gào zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to inform