Có 2 kết quả:

gào shìgào shi

1/2

gào shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cáo thị, thông báo

gào shi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

announcement